Subsidie zonnepanelen

Subsidie zonnepanelen

 

De landelijke subsidie voor zonnepanelen is helaas niet meer beschikbaar. Toch zijn de zonnepanelen kosten nog steeds voordelig. De overheid stimuleert namelijk het aanschaffen van zonnepanelen, maar nu in de vorm van een btw-teruggave-regeling. Deze nieuwe regeling kan zelfs voordeliger zijn dan de oude landelijke subsidie regeling. Het team van specialisten van ing. Mitchell van der Meij biedt al 10 jaar deskundig advies over zonnepanelen installaties. Met een klein team van specialisten leveren wij een volledige zonnepanelen systeem op iedere gewenste locatie. Wij zijn klein genoeg om een perfecte service te leveren, en groot genoeg om ieder karwei aan te kunnen. Neem vrijblijvend contact op voor een zonnepanelen advies.

 

BTW teruggave voordeliger dan oude landelijke subsidie regeling

 

De BTW teruggave regeling kan in sommige gevallen zelfs voordeliger zijn dan de oude landelijke subsidie regeling. Met de oude regeling ontving u voor de zonnepanelen maximaal 650 euro (oftewel maximaal 15 procent, onafhankelijk van de hoogte van de aanschafprijs van de zonnepanelen installatie). Tegenwoordig krijgt u 21 procent btw terug van de fiscus. Als u dus een zonnepanelen installatie aanschaf van 8000 euro, krijgt u hierover 21 procent, oftewel 1680 euro terug. Aangezien er geen maximum bedrag van 650 euro meer aan de regeling verbonden is, ontvangt u veel meer geld terug.

 

Hoeveel geld bespaart u met de BTW regeling?

 

In het onderstaande overzicht vindt u de gemiddelde aanschafprijs voor zonnepanelen. Dit is gebaseerd op het aantal zonnepanelen dat u wilt installeren. Vervolgens ziet u in de rechterkolom wat de btw bedragen zijn die u gegarandeerd bij de fiscus kunt terugvorderen via de btw regeling.

X panelen   Aantal kWh per jaar  Prijs           Prijs na BTW teruggave       Btw besparing
8                  1.840                          € 4.156      € 3.435                                 € 721
13                2.930                          € 6.274      € 5.185                                 € 1.089
16                3.590                          € 7.264      € 6.004                                € 1.260
18                4.040                          € 7.700      € 6.363                                € 1.337
20                4.520                          € 8.402      € 6.944                               € 1.458
21                4.830                          € 8.808      € 7.279                                € 1.529

U hoeft als eigenaar van een woning er uiteraard niet voor te kiezen om een zonnepanelen installatie aan te schaffen voor uw volledige energieverbruik. U kunt er ook voor kiezen om slechts een gedeelte van uw elektriciteit met zonne-energie op te vangen. In dat geval krijgt u te maken met lagere kosten, terwijl u wel profiteert van interessante voordelen.

 

Hoe subsidie op zonnepanelen terug vorderen?

 

Zodra u zonnepanelen koopt, bedraagt 21 procent van de volledige factuur uit btw. De overheid geeft u de mogelijkheid om deze btw als een vorm van landelijke subsidie terug te vorderen. U gaat daarbij als volgt te werk:

 

  • Als eerste meldt u zich bij de fiscus aan als ondernemer voor de btw. Hiervoor vult u het formulier "Opgaaf zonnepaneelhouders" in.
  • Als de fiscus verder geen vragen stelt, ontvangt u een btw aangifte voor het tijdvak waarin u de zonnepanelen heeft aangeschaft.
  • Door de aangifte in te vullen, doet u een aanvraag om de btw over de zonnepanelen te ontvangen.
  • De fiscus stort de btw terug op de rekening die u op het aanvraagformulier heeft ingevuld.

Vindt u het lastig om de zonnepanelen subsidie aan te vragen? Uiteraard nemen de specialisten van ing. Mitchell van der Meij graag de btw aangifte op zich. Wij geven op de offerte aan of de teruggave van de btw is opgenomen. Zo heeft u hier verder geen omkijken meer naar.

 

Subsidie zonnepanelen voor ondernemers

 

De fiscus past voor de btw teruggave de zogenaamde kleine ondernemersregeling toe. Zodra u zonnepanelen installeert op uw dak, ziet de de Belastingdienst u als ondernemer. Door middel van het systeem met zonnepanelen biedt u namelijk stroom aan bij de netbeheerder. Dit wordt als een vorm van een handelstransactie gezien. U dient hierover echter wel zelf actief aangifte te doen, aangezien het aangeven niet onder de belastingplicht valt. Zonder het doen van aangifte ontvangt u ook geen teruggave van de btw. Controleer dit daarom bij de Belastingdienst, aangezien u niet de subsidie op zonnepanelen wilt mislopen.

 

Extra subsidie zonnepanelen bij uw gemeente

 

Ondanks dat de landelijke subsidie voor zonnepanelen is afgeschaft, beschikken veel gemeentes nog wel over eigen extra subsidies voor zonnepanelen. Bekijk daarom altijd of uw gemeente beschikt over een specifieke subsidie voor zonnepanelen. Zo zijn er energiebesparingsregelingen in de vorm van leningen met gunstige voorwaarden. Ook ontvangt u vaak een lagere rente dan bij een reguliere lening. De voorwaarden variëren echter wel per gemeente. Let daarom wel op de vereisten. Subsidies op zonnepanelen worden nog steeds gegeven in gemeenten. De gemeente Amsterdam hanteert bijvoorbeeld subsidies voor het geval u uw huis wilt wijzigen in "Aardgasloos"of "Nul Op de Meter" (NOM). Bij de NOM ontvangt u een enorm hoog subsidiebedrag. Hier staat echter wel tegenover dat u naast complete afsluiting van het aardgasnet, u ook geen aansluiting meer heeft op een ander warmtenet.

 

De oude landelijke subsidie op zonnepanelen

 

De landelijke subsidie op zonnepanelen in 2012 was enorm populair. Zo bleek op 1 oktober 2021 dat er nog slechts € 7 miljoen euro beschikbaar was van de volledige subsidiepot van € 21 miljoen euro. Ook bij de nieuwe subsidieronde in 2013 bleek de subsidie op zonnepanelen enorm in trek te zijn. Na zes maanden was de subsidieregeling al op. Eerst was het mogelijk om een landelijke subsidie aan te vragen met een maximum bedrag van € 650 euro. Doordat in 2012 en 2013 veel huishoudens investeerden in zonnepanelen installaties, trok de Nederlandse overheid een budget van circa € 50 miljoen euro uit. Dit lijkt wellicht een hoog bedrag, maar in de praktijk viel dit best mee. Het volledige bedrag was vrij snel op, waardoor andere geïnteresseerden tot 2013 dienden te wachten voor de subsidie op zonnepanelen. Aangezien de landelijke subsidie een enorme kostenpost voor de overheid bleek en de aanschafprijs voor een zonnepanelen installatie daalde, besloot men al vrij snel om de subsidie af te schaffen. Daarom is een landelijke subsidie op zonnepanelen tegenwoordig niet meer mogelijk.

 

Voorbeelden van Oude Lokale subsidies op zonnepanelen

 

Naast de landelijke subsidie op zonnepanelen, hanteren veel gemeenten lokale subsidies op zonnepanelen. Deze subsidies gelden bovenop de landelijke regeling. In de meeste gevallen is het verstandig om de specialisten van ing. Mitchell van der Meij te laten weten dat u in aanmerking komt voor een dergelijke subsidie. Ook is het verstandig om u te laten informeren over welke voorwaarden er gelden om in aanmerking te komen voor de subsidie. Deze initiatieven zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar bij lokale subsidies:

 

  • Amsterdam: de gemeente Amsterdam biedt een subsidie aan onder de titel 'Zon op je dak'. Bij deze eenmalige subsidie ontvangt u € 1500,- terug op de aanschafprijs van de zonnepanelen
  • Bloemendaal: de gemeente Bloemendaal beschikt over een subsidie duurzame energietechnieken bestaande woningen. Met deze subsidie ontvangt u een eenmalige vergoeding van € 2,50 euro per Wattpiek.
  • Deurne: de gemeente Deurne hanteert een subsidieregeling energie maatregelen, waarbij u een eenmalige subsidie van € 0,55 per Wattpiek voor zonnepanelen ontvangt.
  • Eindhoven: de gemeente Eindhoven beschikt over een speciale energiebesparingslening. Met deze regeling is het mogelijk om tegen een zeer voordelige rente een lening af te sluiten voor het kopen en installeren van zonnepanelen
  • Noord-Brabant: de provincie Noord-Brabant biedt onder het motto Brabant bespaart de mogelijkheid dat particulieren eenmalig over een subsidie van € 500,- euro kunnen beschikken, als zij twee of meer energiebesparende maatregelen aanschaffen. Zonnepanelen behoren tot de energiebesparende maatregelen.
  • Hoorn: de gemeente Hoorn biedt een extra aanschafsubsidie op zonnepanelen van € 1,- per Wattpiek.

Dit is slechts een greep van de mogelijkheden op zonnepanelen subsidies die gemeenten aanbieden. Bekijk op de website van uw gemeente wat de stimuleringsregelingen voor zonnepanelen zijn.

 

De salderingsregeling

 

Naast de zonnepanelen subsidie geniet u van meer voordeel op uw zonnepanelensysteem dankzij de salderingsregeling. Gedurende de dag zijn er momenten waarop u minder elektriciteit verbruikt dan dat de zonnepanelen produceren. In dat geval levert u de stroom terug aan het elektriciteitsnet. De salderingsregeling houdt in dat u de eerste 3000 kWh die u netto aan het elektriciteitsnet teruglevert, mag verrekenen met de stroom die u van de energieleverancier aanschaft.

 

Ferrarismeter zonder terugloopblokkering

Dankzij de salderingsregeling zorgt de elektriciteit die u terug levert ervoor dat de elektriciteitsmeter terugloopt. U dient hiervoor wel over een speciale meter te beschikken die kan teruglopen. Deze meter wordt een ferrarismeter zonder terugloopblokkering genoemd. Gebruikt u deze meter niet, dan profiteert u niet van de korting op uw energierekening. Informeer daarom altijd bij uw energieleverancier naar vervanging van uw huidige elektriciteitsmeter. Beschikt u al wel over een ferrarismeter zonder terugloopblokkering maar wil de energieleverancier deze vervangen, meldt dan bij uw energieleverancier dat u beschikt over zonnepanelen en u graag de huidige meter wilt behouden. Zolang de elektriciteitsmeter niet aan het einde van zijn levensduur is, is de energieleverancier verplicht om aan uw verzoek te voldoen. Als de elektriciteitsmeter echter wel vervangen dient te worden, vraag dan om een elektriciteitsmeter die terug kan tellen. In sommige gevallen kan dit onkosten opleveren, aangezien een dergelijke meter duurder is.

 

Hoe verlopen subsidies op zonnepanelen in de toekomst?

 

Het moge inmiddels duidelijk zijn dat u op een investering in zonnepanelen nog altijd op een interessante tegemoetkoming vanuit de overheid kan rekenen. De overheid stimuleert namelijk het overstappen op groene energie. Aangezien de globale doelstelling is dat een groot gedeelte van Nederland in 2023 groene energie dient te gebruiken, blijven de financiële tegemoetkomingen voorlopig nog verkrijgbaar. Om aan de gestelde quote te voldoen, dient bovendien de energieproductie van particulieren flink te worden opgeschroefd. De overheid zal dan ook zeker tot ten minste 2023 een zekere stimuleringsregeling voor zonnepanelen in stand houden. Met name de BTW teruggave blijft voor particulieren een interessante optie. De komende jaren zal het dan ook nog steeds mogelijk zijn om een besparing van 21 procent op de aanschaf van uw zonnepanelen systeem te realiseren.

 

Naast subsidie op zonnepanelen een zonneboiler

 

Naast de financiële tegemoetkomingen bij zonnepanelen, biedt de overheid ook subsidies aan op andere vormen van duurzame energie. Een voorbeeld hiervan is een zonneboiler. Met zonne-energie kunt u namelijk niet alleen elektriciteit opwekken, ook is het mogelijk om een boiler te laten verwarmen. Zo bespaart u niet eenmaal, maar meerdere keren dankzij zonne-energie. Aangezien de overheid het belangrijk vindt dat particulieren overstappen op hernieuwbare energie, bestaat er de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Er gelden echter een aantal voorwaarden om aan de subsidie te voldoen. Zo dient u voor de subsidie asbest uit uw dak te verwijderen.

 

Andere energiebesparende opties: passieve zonne-energie

 

Het installeren van zonnepanelen en een zonneboiler vormen slechts enkele mogelijkheden als het gaat om het besparen van elektriciteit. Door bijvoorbeeld uw woning te isoleren, dubbel glas te installeren, te kiezen voor kunststof kozijnen of spouwmuurisolatie aan te brengen, zorgt u dat u minder stroom verbruikt. Op het aanbrengen van isolatie of het verwijderen van asbest is subsidie mogelijk. Bekijk daarom voordat u aan een karwei in de woning begint, of er een financiële tegemoetkoming mogelijk is.

 

Mitchell van der Meij: uw specialist in zonnepanelen installaties

 

Bent u benieuwd welke subsidie op zonnepanelen er voor uw installatie mogelijk is? Het team van specialisten van ing. Mitchell van der Meij staat voor u klaar om u te adviseren bij de aanschaf van zonnepanelen. Ons bedrijf bestaat maar liefst tien jaar. Wij werken uitsluitend met ons eigen deskundige personeel, en huren geen externen in. Hierdoor leveren wij een uitstekende service, en kunnen wij ieder project aan. Ook beschikken wij over een eigen storingsdienst, mochten er onverhoopt problemen zijn met de zonnepanelen.

 

Ontvang de unieke burenkorting op het installeren van zonnepanelen

 

Naast de subsidie op zonnepanelen ontvangt u bij Mitchell van der Meij nog meer voordeel op uw zonnepanelen dankzij de burenkorting. Besluit u om samen met uw buren, familie, vrienden of andere bekenden zonnepanelen door ons te laten installeren? Dan ontvangt u beiden 5 procent korting op de aanschaf van de zonnepanelen.

 

Vraag direct een offerte op maat aan

 

Het team van ing. Mitchell van der Meij levert hoogwaardige zonnepanelen van de beste kwaliteit, waardoor u jarenlang plezier heeft van een voordelig energietarief. Wilt u graag meer informatie over de zonnepanelen kosten of bent u benieuwd voor welke subsidies op zonnepanelen u in aanmerking komt? Neem vrijblijvend contact op via onze website of vraag direct een persoonlijke offerte op maat voor een zonnepanelen installatie aan.

Vraag uw offerte aan

Heeft u interesse in zonnepanelen voor uw woning? Vraag dan hier een offerte aan en u ontvangt van ons een op maat gemaakt voorstel.