SDE 2023

Zakelijk zonnepanelen installeren biedt verschillende voordelen voor uw bedrijf. Zo bent u duurzaam bezig én kunt u uw energiekosten omlaag brengen. Wilt u graag nog dit jaar zonnepanelen laten installeren? Ontdek dan of u in aanmerking komt voor de SDE 2023. Deze subsidie biedt verschillende voordelen. Wij vertellen u meer over de SDE 2023 en de voorwaarden.

Wat is de SDE 2023?

Zonnepanelen kopen is een belangrijke investering voor uw bedrijf. U zult op de lange termijn namelijk flink kunnen besparen op uw energierekening en - zolang de salderingsregeling geldt - ook een bedrag ontvangen voor de energie die u terug levert aan het energienet. Zodra de salderingsregeling vervalt, is het interessant om de opgewekte energie op te slaan op een thuisbatterij. Zo is uw bedrijf volledig zelfvoorzienend. Mocht de stroom uitvallen, dan kunnen uw werkzaamheden gewoon door gaan.

De SDE 2023 is een subsidie die ondernemers kunnen ontvangen als ze zich bezighouden met de productie van duurzame energie (zoals het opwekken van zonne energie). Als u de subsidie toegekend krijgt, zult u gedurende 15 jaar een vast bedrag voor de opgewekte energie ontvangen. U heeft uw investering hierdoor binnen de kortste keren terugverdiend. In feite verdiend u namelijk driedubbel aan de zonnepanelen: dankzij de besparing op uw energierekening, dankzij de salderingsregeling én dankzij de subsidie.

Hoe hoog is de SDE subsidie?

Hoe hoog de SDE 2023 is, wordt pas later in het jaar door de overheid bekend gemaakt. Als voorbeeld kunnen we wel naar eerdere jaren kijken. Zo ontving men in 2021 een bedrag van 7,22 cent per kWh. Tijdens een onafhankelijk advies over zonnepanelen door de experts van Mitchell van der Meij kunnen we een berekening maken van het bedrag dat u zou kunnen ontvangen gedurende de komende 15 jaar.

Voor wie is de SDE 2023 geschikt?

De SDE subsidie 2023 richt zich op profit en non-profit bedrijven en instellingen. U moet een grootverbruikersaansluiting hebben of bereid zijn om deze aan te vragen als u de subsidie toegewezen krijgt. Daarnaast moet u een positieve transportindicatie indienen en aantonen dat uw dakconstructie sterk genoeg is om zonnepanelen te dragen.

Uiteraard kan het team van Mitchell van der Meij u meer vertellen over de precieze voorwaarden. Daarnaast helpen we u graag met de aanvraag van de SDE 2023. De aanvraag kan enkel binnen een bepaald tijdsbestek gedaan worden én er is een beperkt bedrag beschikbaar. Het is dus van belang om uw aanvraag op tijd en te dienen en alle documenten aan te leveren. Ook is het belangrijk dat u zich goed laat voorlichten over de hoogte van de SDE 2023 die u wilt aanvragen.

Wanneer moet u de zonnepanelen laten installeren?

Als u de SDE 2023 ontvangt, heeft u in principe anderhalf tot drie jaar de tijd om de zonnepanelen te laten installeren. Mocht u dit - om welke reden dan ook - niet doen, dan vervalt de subsidie. U bent dus nergens toe verplicht en kunt ook na het ontvangen van de SDE 2023 alsnog beslissen om toch geen zonnepanelen te laten installeren.

Hoe kunt u de SDE 2023 aanvragen?

U kunt online via het RVO uw SDE subsidie voor 2023 aanvragen. Check van te voren goed of u aan alle voorwaarden voldoet. u heeft vervolgens een vergunning voor de bouw van zonnepanelen, positieve transportindicatie en een eHerkenning nodig. In sommige gevallen is het nodig om een haalbaarheidsstudie van uw aanvraag bij te voegen.

Het duurt enkele weken voordat u alle benodigde papieren heeft verzameld. Start de voorbereidingen daarom tijdig en win een onafhankelijk advies in bij onze experts. Uiteraard kunnen wij de aanvraag voor een SDE 2023 ook volledig voor u uit handen nemen. Dankzij onze jarenlange ervaring en expertise, weten we precies welke stappen we moeten nemen.

Heeft de SDE 2023 ook nadelen?

De SDE 2023 biedt voor ondernemers ontzettend veel voordelen. Toch zitten er aan de subsidie ook enkele nadelen. Zo kost de aanvraag van de SDE 2023 best wat tijd en moeite. Begin dus tijdig én schakel een expert in. Zo voorkomt u dat de aanvraag wordt afgewezen doordat u niet alle benodigde documenten heeft aangeleverd of er ergens een fout in zit.

Een ander nadeel is dat de SDE 2023 werkt met een basisbedrag en een correctiebedrag. Het correctiebedrag is afhankelijk van de marktwaarde van zonne energie. In principe is het systeem in verhouding: zo ontvangt u bij lage stroomprijzen, meer subsidie en andersom. Aan de andere kant biedt het systeem minder financiële zekerheid dan u misschien wenst. Het bedrag dat u ontvangt is immers afhankelijk van de marktwaarde.

Tot slot is het voor ondernemers zonder grootverbruikersaansluiting (wat een voorwaarden is om de SDE 2023 te mogen ontvangen), een grote kostenpost om deze aansluiting te laten aanleggen. Laat u hier dus goed over informeren voordat u deze beslissing maakt. Het aanleggen van een aansluiting kost al gauw minimaal 5000 euro.

Schakel onze experts in

De kosten van het plaatsen van zonnepanelen zijn voor veel ondernemers een reden om te wachten met de installatie. Zonde, want u kunt met behulp van zonnepanelen op de lange termijn juist geld besparen. Daarnaast is het voor bedrijven extra belangrijk om duurzaam te werk te gaan. Dankzij de SDE 2023 wordt het extra interessant om zonnepanelen te laten installeren. U bent de komende 15 jaar immers verzekerd van een extra financieel voordeel.

De experts van Mitchell van der Meij voorzien u graag van een onafhankelijk en professioneel advies. Wij maken voor u een berekening, kunnen u meer vertellen over de voordelen en installatie van zonnepanelen én checken of u voldoet aan de voorwaarden van de SDE 2023. Wilt u meer informatie? Contacteer onze installateur van zonnepanelen dan direct!

Vraag uw offerte aan

Heeft u interesse in zonnepanelen voor uw woning? Vraag dan hier een offerte aan en u ontvangt van ons een op maat gemaakt voorstel.