Man met zonnepanelen op het dak

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

 

Een belangrijke vraag bij het overstappen op zonne-energie, is “is mijn dak wel geschikt voor zonnepanelen?”. Een terechte graag, aangezien u wel voldoende rendement uit uw investering wilt behalen. Allereerst is de belangrijkste voorwaarde dat het dak daadwerkelijk van u is. Als u echter en huis huurt, dan is het wel mogelijk om een samenwerking met uw verhuurder aan te gaan. Bent u de eigenaar van de woning of het bedrijfspand, dan spelen een aantal andere factoren een rol bij de geschiktheid van uw dak. U kunt hierbij denken aan het dakoppervlak, de draagkracht, het soort dakbedekking, de ligging ten opzichte van de zon, de hellingshoek en de toestand van het dak. Met de onderstaande checklist gaan wij stap voor stap na of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. Voor meer zonnepanelen advies neemt u vrijblijvend contact op met onze specialisten van ing. Mitchell van der Meij.

 

Checklist of uw huis geschikt is voor zonnepanelen

 

Als u aan het onderzoeken bent of zonnepanelen geschikt zijn voor uw dak, kan het lastig zijn om te bepalen waar u op moet letten. In deze checklist nemen we stapsgewijs de belangrijkste punten door waaraan een dak moet voldoen voor een zonnepanelen installatie. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

 1. Is uw dak geschikt voor zonnepanelen?
 2. Hoeveel zonnepanelen heeft u nodig voor uw verbruik?
 3. Heeft u voldoende dakoppervlak voor het aantal zonnepanelen?
 4. Is het toegestaan om zonnepanelen op uw dak te installeren?
 5. Heeft u schaduw op uw dak?
 6. Is de oriëntatie en hellingshoek van uw dak geschikt?
 7. Welk soort zonnepaneel kunt u het beste kiezen.

1. Is uw dak geschikt voor zonnepanelen?

Voordat u zonnepanelen kunt installeren op uw dak, is het van belang dat uw dak aan de volgende voorwaarden voldoet:

 

U bent de eigenaar van het dak

 

Voor het laten installeren van een zonnepanelen installatie is het essentieel dat u de eigenaar bent van het dak. Woont u bijvoorbeeld in een appartementencomplex, dan bent u in de meeste gevallen niet de eigenaar van het dak. In dat geval kunt u geen zonnepanelen plaatsen. Wel zijn er mogelijkheden om bij het huren van de woning afspraken over zonne-energie te maken met de verhuurder.

 

U heeft relatief weinig schaduw op het dak

 

Een van de lastigste obstakels voor een optimale opbrengst van zonnepanelen is schaduw. Een dak waar relatief veel schaduw op valt, vanwege een dakkapel of omringende bomen, levert dan ook geen rendabele investering op voor zonnepanelen. In de meeste gevallen zijn zonnepanelen in serie geschakeld. Hierdoor is de schaduw is niet voor slechts een enkel zonnepaneel met schaduw nadelig, maar voor alle panelen binnen deze schakering. Als één zonnepaneel vanwege schaduw minder zonne-energie opwekt, leveren de andere zonnepanelen ook minder elektriciteit. Om toch voor een zo hoog mogelijk rendement te zorgen, zijn er tegenwoordig allerlei technische oplossingen bedacht, zoals bypass diodes en optimizers. Hierdoor blijft de opbrengst van de volledige schakering rendabel. Onze specialisten vertellen u graag meer over de mogelijkheden bij zonnepanelen.

 

De toestand van uw dak

 

Hoeveel zonnepanelen er op uw dak passen, hangt ook af van de toestand van uw dak. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er groot onderhoud aan uw dak noodzakelijk is. U wilt bijvoorbeeld de isolatie van uw dak wijzigen of de dakpannen laten vervangen. Een dakrenovatie is een goed moment om direct zonnepanelen op het dak te laten plaatsen. Het combineren van een dakrenovatie en een zonnepanelen installatie bespaart veelal veel tijd, geld en moeite.

 

Het soort dak waarover u beschikt

 

In de meeste gevallen installeert men zonnepanelen op platte of schuine daken, die zijn voorzien van dakpannen. Toch zijn er ook oplossingen voor zonnepanelen installaties op andersoortige daken, zoals zonnepanelen op een rieten of gebogen dak. Rieten daken en zonnepanelen zijn echter geen perfecte match. De plaatsing van de zonnepanelen op een rieten dak leveren namelijk zowel technische als esthetische kwesties op. Het is echter wel mogelijk om de zonnepanelen te verwerken in het riet. Ook is het een optie om de panelen naast de ramen te installeren. Zo blijft het authentieke karakter van een rieten dak zoveel mogelijk bewaard. Bij gebogen daken maakt men veelal gebruik van zonnefolie. Tenslotte is het interessant om te vermelden dat zonnepanelen een uitstekende combinatie zijn met een groen dak. De groene dakbedekking zorgt er namelijk voor dat er voldoende waterdamp in de lucht blijft, waardoor de zonnecellen van extra koeling profiteren. Vooral bij hogere temperaturen is een groen dak ideaal voor zonnepanelen.

 

2. Hoeveel zonnepanelen op uw dak?

 

Nadat u heeft bepaald of uw dak geschikt is voor zonnepanelen, is het belangrijk om te onderzoeken hoeveel zonnepanelen u op uw dak wilt plaatsen. Het aantal zonnepanelen dat u nodig heeft, hangt met name af van uw energieverbruik op jaarbasis. In het meest ideale scenario wekt u net zoveel energie op als uw jaarlijkse verbruik. Allereerst dient u dus uw energierekening te bekijken om te zien hoeveel elektriciteit u verbruikt.

 

Wattpiek

 

Zodra u weet hoeveel stroom u op jaarbasis nodig heeft, bepaalt u hoeveel zonnepanelen u hiervoor nodig heeft. De opbrengst van een zonnepaneel varieert per type en merk. Gemiddeld kan worden vastgesteld dat een zonnepaneel circa 365 Wattpiek per jaar opbrengt. Wattpiek is het maximale vermogen van een zonnepaneel onder de ideale standaard condities in een laboratorium. Dit vermogen wordt in de praktijk echter nooit behaald, aangezien de zon niet altijd even sterk schijnt, of de oriëntatie en hellingshoek van invloed zijn. Als vuistregel hanteert men dan ook een verlies van 15 procent per zonnepaneel. Daarom dien je de opbrengst van een zonnepaneel met 0,85 te vermenigvuldigen. Bij het bovenstaande

 

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?

 

Een gemiddeld huishouden met een gezin van twee volwassenen en twee kinderen verbruikt circa 3500 kWh op jaarbasis. Als u zonnepanelen van 365 Wattpiek op uw dak wilt installeren, betekent dit dat u 12 zonnepanelen dient te plaatsen om volledig in uw stroomverbruik te voorzien (3500 / (365 x 0,85) = 11,3). Natuurlijk dient u wel over voldoende dakoppervlak te beschikken om de hoeveelheid zonnepanelen te installeren. Daarom bekijken we in het volgende hoofdstuk over welke afmetingen uw dak moet beschikking om de zonnepanelen te installeren.

 

3. Hoeveel zonnepanelen passen er op mijn dak?

 

Hoeveel zonnepanelen u op uw dak kunt installeren, hangt af van het dakoppervlak. Uw dak dient niet alleen groot genoeg te zijn voor de zonnepanelen zelf; ook moet er een veiligheidsmarge rondom de panelen aanwezig zijn.

 

De afmetingen van een zonnepaneel

 

De standaard afmeting van een zonnepaneel is 1,65 m2. Hierbij gaat men uit van een breedte van 1 meter en een lengte van 1,65 meter. Er zijn echter ook grotere zonnepanelen beschikbaar. Onze specialisten onderzoeken graag voor u welke zonnepanelen in uw situatie het meest geschikt zijn.

 

Zonnepanelen op een plat dak installeren

 

Met de afmetingen van een zonnepaneel weet u nog niet direct hoeveel zonnepanelen er op uw dak passen. Als u bijvoorbeeld zonnepanelen laat installeren op een plat dak, dienen deze gemonteerd te worden met een hellingshoek. Als u de zonnepanelen namelijk direct achter elkaar installeert, valt er een schaduw van het ene paneel op het andere. Dit voorkomt u door een ruimte tussen de zonnepanelen aan te brengen. Bij een plat dak houdt men daarom een gemiddeld oppervlak aan van 2,5 m2 in plaats van 1,65 m2.

Ruimte besparen met oost-west opstelling bij plat dak

 

Een methode om ruimte op een plat dak te besparen, is door de zonnepanelen te installeren in een zogeheten oost-west opstelling. Bij deze manier plaatst u de zonnepanelen niet allemaal in dezelfde oriëntatie, maar installeert u de panelen om en om, gericht op het westen of oosten. Doordat de zonnepanelen met hun rug tegen elkaar staan, creëert u geen schaduwen. Door deze techniek kunt u meer zonnepanelen op een plat dak plaatsen. Een nadeel is echter wel dat hierdoor de zonnepanelen niet meer naar het zuiden gericht zijn. Hierdoor krijgt u een lagere opbrengst aan zonne-energie.

 

Veiligheidsmarge rondom zonnepanelen

 

Rondom het zonnepanelen systeem dient u een wettelijk verplichte veiligheidsmarge aan te houden. Deze no-go zone is vanuit de overheid vastgesteld om problemen bij veel wind te voorkomen. Vooral aan de rand van het dak geeft veel wind problemen bij zonnepanelen. Bij schuine daken geldt dan ook dat de zonnepanelen zich ten minste 20 centimeter van de dakgoot, dakrand en nok bevestigd dienen te worden. Bij platte daken houdt men een veiligheidsmarge aan van minstens eenmaal de hoogte van de zonnepanelen in de lengte van de rand.

 

4. Is het toegestaan om zonnepanelen op uw dak te installeren?

 

In Nederland heeft u geen vergunning nodig voor het installeren van zonnepanelen als het zonnepanelen systeem aan de volgende vereisten voldoet:

 

 • De zonnepanelen worden op een dak geïnstalleerd
 • De zonnepanelen vormen met de omvormer een geheel of de omvormer bevindt zich binnen in de woning
 • Als de zonnepanelen op een schuin dak worden geplaatst, hebben de zonnepanelen dezelfde hellingshoek als de hellingshoek van het dak
 • De zonnepanelen steken bij een schuin dak niet uit
 • De zonnepanelen bevinden zich bij een schuin dak in of direct op het dak
 • Bij een plat dak zijn de zonnepanelen op tenminste eenmaal de hoogte van de panelen in de lengte van de rand bevestigd

Beschermd stads- of dorpsgezicht of monument

Als uw huis valt onder de monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten, kunt u alleen zonnepanelen installeren als deze onder bepaalde voorwaarden voldoen. Aangezien het systeem van de zonnepanelen het aangezicht van het huis kan aantasten, is in de meeste gevallen voor het installeren van zonnepanelen een omgevingsvergunning nodig. Het ontwerp van de zonnepanelen zal veelal dienen te worden aangepast op de omgeving. In sommige gevallen zijn zonnepanelen simpelweg niet toegestaan vanwege de speciale cultuurhistorische waarde van het monument of aangezien het huis over een bijzonder dak beschikt. Een omgevingsvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket in de gemeente. Aangezien de gemeenten zelf een besluit mogen nemen over de toekenning van een vergunning, variëren de vereisten voor een vergunning enorm. Voorbeelden waaraan aan zonnepanelen systeem dient te voldoen, zijn bijvoorbeeld:

 

 • De zonnepanelen zijn niet zichtbaar vanaf de openbare weg
 • De methode van plaatsing. Soms is alleen aaneengesloten plaatsing een optie
 • Eisen aan het soort panelen, bijvoorbeeld met betrekking tot de kleur
 • Een vorm van dakbedekking die wel of niet dient te worden toegepast

 

5. Heeft u schaduw op uw dak?

 

Verschillende factoren beïnvloeden of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. Een van de meest invloedrijke elementen is schaduw.

 

Direct en diffuus licht

 

Zodra er licht op een zonnepaneel valt, wekken de zonnecellen zonne-energie op. Het vermogen dat het zonnepaneel kan leveren, hangt dus af van de intensiteit van het zonlicht. Logischerwijs wekt een paneel minder elektriciteit op als er schaduw op valt. Dit speelt echter alleen een rol bij direct zonlicht. Bij bewolking spreekt men van diffuus licht. In dat geval maakt schaduw vrijwel geen verschil.

 

Zo sterk als het zwakste paneel

 

In de regel zijn zonnepanelen met elkaar in serie geschakeld. Dit houdt in dat als op één zonnepaneel schaduw valt, er direct door het volledige systeem minder elektriciteit loopt. Het zonnepanelensysteem is dan ook zo sterk als het zwakste zonnepaneel in het systeem.

 

Junction box met by-pass-diodes

 

Er bestaan wel allerlei technieken om het verlies van vermogen te beperken. Zo is het mogelijk om achter ieder zonnepaneel een junction box te installeren. Bij deze junction box plaatst u by-pass-diodes. Deze diodes maken het mogelijk dat een gedeelte van een zonnepaneel buiten werking wordt geplaatst als hier veel schaduw op terechtkomt. De elektriciteit van dit gedeelte van het zonnepaneel wordt omgeleid, waardoor de andere panelen wel een optimaal rendement behalen.

 

Optimizers

 

Een andere oplossing om het rendement van de zonnepanelen bij schaduw te verhogen is door een optimizer. Met dit kleine kastje zorgt u ervoor dat de zonnepanelen afzonderlijk van elkaar functioneren, zodat ieder paneel optimaal benut wordt. Het kleine kastje plaatst u achter ieder zonnepaneel. Een bijkomend voordeel van een power optimizer is dat dit systeem ook bijdraagt aan de veiligheid. Als ieder zonnepaneel afzonderlijk werkt, is er een minder groot risico op blikseminslag, kortsluiting of brand.

 

6. Is de oriëntatie en hellingshoek van uw dak geschikt voor zonnepanelen?

 

Om te bepalen of uw dak geschikt is voor zonnepanelen, speelt de oriëntatie en hellingshoek een belangrijk rol.

 

Oriëntatie van de zonnepanelen

 

De plaatsing of oriëntatie van de zonnepanelen heeft een grote invloed op het rendement. In een ideale situatie staat de zon altijd recht boven de zonnepanelen. Dit houdt echter in dat de panelen met de zon mee zouden moeten draaien. Ondanks dat hier speciale installaties voor verkrijgbaar zijn, zijn deze vrij kostbaar en daardoor voor de gemiddelde consument geen aantrekkelijke optie. Daarom dient u te letten op de juiste oriëntatie waarmee u zoveel mogelijk zonlicht opvangt. De zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen. Het hoogste punt van de zon ligt in het zuiden. U kunt uw zonnepanelen dan ook het beste richten naar het zuiden om van het meeste zonlicht te profiteren. Als dit echter niet mogelijk is, is een oriëntatie op het zuidwesten of zuidoosten een uitstekende oplossing. Als u uw zonnepanelen volledig op het westen of oosten oriënteert, ligt het rendement circa 20 procent lager dan bij zonnepanelen die op het zuidoosten of zuidwesten geplaatst zijn. Bij een oriëntatie op het noorden kan de opbrengst zelfs 40 procent lager zijn.

 

Hellingshoek van de zonnepanelen

 

Naast de ligging speelt de hellingshoek van de zonnepanelen een voorname rol bij de opbrengst. In Nederland brengen zonnepanelen de meeste zonne-energie op door ze bij een ligging op het zuiden te plaatsen onder een hoek van 35 tot 45 graden. Als de zonnepanelen echter richting het westen of oosten zijn georiënteerd, dient u de zonnepanelen vlakker te installeren. Het hangt dus van de oriëntatie af, wat de beste hellingshoek is voor uw zonnepanelen.

 

7. Welk soort zonnepaneel kunt u het beste kiezen?

 

U heeft tegenwoordig de keuze uit een enorm aanbod aan uiteenlopende soorten en maten zonnepanelen. Het voorname verschil tussen de zonnepanelen is de hoeveelheid vermogen en de prijs. De meest toegepaste zonnepanelen zijn vervaardigd van kristallijn silicium. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in mono- en polykristallijn silicium. Verder bestaan er zonnepanelen van amorf silicium, die dunne film zonnepanelen worden genoemd.

 

Monokristallijne zonnepanelen

 

Een monokristallijn zonnepaneel bestaat uit een donker, meestal zwart oppervlak met daarbinnen uitsparingen in een vierkante vorm. Met deze zonnepanelen geniet u van de meeste opbrengst. Bovendien beschikken monokristallijne zonnepanelen over een lange levensduur en behouden ze relatief goed hun vermogen. De gemiddelde levensduur van een monokristallijn zonnepaneel is op dit moment circa 15 jaar, met een vermogensbehoud van 82 procent. Tegenover dit rendement staat een behoorlijke prijs. Van de drie verschillende zonnepanelen is een monokristallijn paneel het meest kostbaar. Vanwege het hoge rendement zijn deze zonnepanelen het beste geschikt als u over een klein oppervlakte op het dak beschikt.

 

Polykristallijne zonnepanelen

 

Een polykristallijn zonnepaneel is blauw van kleur. Zowel het rendement als de aanschafprijs van polykristallijne zonnepanelen liggen lager dan bij een monokristallijn zonnepaneel. Over het algemeen is het rendement bij een polykristallijn zonnepaneel circa 15 procent lager. De polykristallijne zonnepanelen zijn echter beter geschikt bij diffuus licht dan monokristallijne panelen, welke beter functioneren bij direct zonlicht. Als u over een groot dakoppervlak beschikt, zijn polykristallijne zonnepanelen een aanrader.

 

Amorf of dunne film zonnepanelen

 

Naast kristallijne zonnepanelen bevinden zich ook dunne film of amorf zonnepanelen op de markt. Deze panelen worden gecreëerd van een ander soort silicium en in soort laminaat geproduceerd. Op deze manier zijn de zonnepanelen buigbaar, wat ze ideaal maakt voor bijvoorbeeld buitenverlichting, horloges of rekenmachines. Vanwege de zwarte kleur lijken ze veel op monokristallijne zonnepanelen. De dunne film zonnepanelen bestaan in twee varianten: de CIS en CISG.

 

De belangrijkste voorwaarden op een rij

 

Door middel van de bovenstaande checklist weet u of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. Ook kunt u berekenen of zonnepanelen plaatsen op uw dak wel rendabel is. Niet ieder dak is immers even geschikt voor het installeren van een zonnepanelen systeem.

De belangrijkste voorwaarden op een rij:

 

 • U dient de eigenaar te zijn van het dak. Ook dient er niet de gehele dag schaduw op het dak te liggen. Zonnepanelen op rieten of gebogen daken zijn tegenwoordig wel mogelijk.
 • Op de vraag hoeveel zonnepanelen u moet installeren, deelt u uw jaarlijkse energieverbruik door de daadwerkelijke opbrengst van een zonnepaneel.
 • Hoeveel zonnepanelen er op uw dak passen, hangt af van het dakoppervlak. Een standaard zonnepaneel bedraag 1,65 m2. Ook moet u een wettelijk verplichte veiligheidsmarge gebruiken bij uw ontwerp.
 • Over het algemeen heeft u in Nederland geen vergunning nodig voor het installeren van zonnepanelen. Bij een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht kan een omgevingsvergunning bij de gemeente noodzakelijk zijn.
 • Door allerlei technische oplossingen, zoals junction boxes met by-pass-diodes en power optimizers is het mogelijk om het rendement van de zonnepanelen te verhogen bij schaduw.
 • De hellingshoek en oriëntatie van de zonnepanelen hebben een grote invloed op de elektriciteitsopbrengst. In de ideale situatie plaatst u de zonnepanelen op het zuiden, met een hellingshoek tussen de 35 en 45 graden.
 • Bij de keuze voor het type zonnepaneel zijn de drie meest voorkomende panelen monokristallijn, polykristallijn en amorf. Welke u dient te kiezen, hangt af van het aantal panelen, het type dak en uw budget.

Mitchell van der Meij voor zonnepanelen advies

 

Vraagt u zich naar aanleiding van dit artikel af of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? Het team van ing. Mitchell van der Meij staat voor u klaar met advies bij de zonnepanelen installatie. Al meer dan tien jaar helpen wij onze klanten met de installatie van zonnepanelen systemen. Wij werken uitsluitend met eigen personeel, dat volledig is opgeleid in het installeren van zonnepanelen. Dankzij onze eigen storingsdienst kunt u voor vragen altijd bij ons vertrouwde team terecht. Ons team is klein genoeg voor een uitstekende service, maar groot genoeg voor iedere klus.

 

Vraag direct een offerte op maat aan

 

Bent u benieuwd wat de zonnepanelen kosten voor uw dak zijn? De specialisten van Mitchell van der Meij komen graag bij u langs om u ter plekke van zonnepanelen advies voor uw dak te voorzien. Naast de keuze voor het soort en de hoeveelheid zonnepanelen, wijzen zij u op de diverse subsidies op zonnepanelen die er mogelijk zijn. Bovendien hanteert Mitchell van der Meij een bijzondere burenkorting. Als u samen met uw buren, vrienden, familie of andere bekenden zonnepanelen door ons laat installeren, ontvangt u beiden 5 procent korting op de installatie van de zonnepanelen. Vraag meteen een offerte op maat voor zonnepanelen op uw dak aan via de website.