Man met zonnepanelen op het dak

Investeren in groene energie met zonnepanelen

Het installeren van zonnepanelen in uw bedrijf levert u een groene imago verhogen en tegelijkertijd uw energiekosten verlagen en u een gegarandeerd inkomen bieden voor de komende 20 jaar.


Bedrijven die gebruik maken van zonne-energie maken een ideale investering voor de toekomst.
De verbetering van de accutechnologie voor duurzame energie gaat ertoe leiden dat energie uit zonnepanelen wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik. Fotovoltaïsche modules zijn nu goed voor ongeveer 10% van de totale energievoorziening in de VS en worden voornamelijk gebruikt op basis van fossiele brandstoffen. In de VS worden er stimulansen geboden om het rendement van de zonne-energie te verhogen door inkomsten te genereren uit de overtollige energie die het zonnepanelensysteem produceert. Daarnaast wordt het gebruik van hernieuwbare energie gehandhaafd, wat leidt tot stimulansen voor de betaling van zonnepanelen. Zo worden er voor de aanschaf belastingkredieten geboden, die het rendement op zonne-energie verhogen.

Al met al zou een zonne-installatie zich uiteindelijk moeten terugverdienen door middel van energiebesparing om vervolgens een netto-opbrengst te bieden. De meeste zonnepanelen, in combinatie met teruglevertarieven en energiebesparing, zullen een redelijk rendement opleveren.
Wanneer u uw huidige energieverbruik in inzichtelijk heeft, dan kunt u berekenen hoeveel de zonnepanelen kosten. Met behulp van een zonen-energiecalculator kunt u de kosten voor een zonne-energiesysteem berekenen. Of u nu kiest voor een lokaal installatiebedrijf of niet, uw investering in zonnepanelen is een investering voor de samenleving.

Het goede nieuws is dat de initiële kosten van uw zonnepanelen worden gecompenseerd door de besparingen en het rendement dat ze opleveren. Wanneer u accu’s installeert, zal de overtollige elektriciteit uit de zonnepanelen worden opgeslagen en zal het rendement nog hoger zijn.

Deze stimulansen helpen de initiële installatiekosten voor zonnepanelen te verminderen en zorgen ervoor dat uw investeringen in zonnepanelen veel eerder worden terugverdiend. Het rendement wordt grotendeels bepaald door de hoeveelheid elektriciteit die u gebruikt en de hoeveelheid die u produceert met de zonnepanelen. Sommigen kopen overtollige zonnestroom terug tegen dezelfde prijs als ze hebben verkocht. Beschouw zonne-energie niet als een kostenefficiënte aankoop, maar als een investering. In essentie is investeren in zonnepanelen een investering op lange termijn en niet alleen een investering op korte termijn.

Wie zelfstandig elektriciteit wil gebruiken, kan kiezen voor een off-grid zonne-energiesysteem. U hoeft slechts een eenmalige investering te doen. De zonnepanelen en het zonnepanelensysteem besparen u geld en leveren u na verloop van tijd een rendement op.